Enschede in kaarten
Start Enschede 800-1000 Enschede 1000-1300 Enschede 1325 Enschede 1560 Enschede 1862 Enschede 2000

 

Enschede in Kaarten

Op deze plaats kunt u zich een beeld vormen van de ontwikkeling van de stad Enschede vanuit de vroege Middeleeuwen. De eerste 'kaarten' zijn niet meer dan reconstructie tekeningen. De oudst bekende kaart is die van Johannes van Deventer uit 1560.

Kaart van Enschede in 1907