De brand
Start Brand 1 Brand 2 Brand 3 Brand 4

 

De brand van 1862

De grote stadsbrand van 7 mei 1862 verwoestte destijds 633 woningen, 25 stallen, 44 pakhuizen, 8 textielfabrieken en alle publieke gebouwen. Ook vrijwel het gehele stadsarchief ging in vlammen op. Door gebrek aan blusmiddelen, de aanwezigheid van veel brandbaar materiaal en een straffe zuidoostenwind brandde de stad binnen drie uur vrijwel geheel af.
In de historie van Enschede viel de stad meerdere keren ten prooi aan de vlammen maar nimmer was een brand zo verwoestend als deze van 132 jaar geleden; niet voor niets haalde deze voor Enschede zo dramatische gebeurtenis de voorpagina van de internationale media.

Bij het opruimen van de puinhopen werden de verbrande resten benut om de toen nog bestaande doch reeds buiten gebruik zijnde binnenste stadsgracht te dempen; ook de beide stadspoorten werden na de brand gesloopt.

Twee schilderijen en twee foto's geven een indruk van deze brand.