Make your own free website on Tripod.com

kerkelijke gezindte
Start Omhoog

 

Procentuele verdeling van de kerkelijke gezindten in Enschede, 1849-1909

Bron: Smits, Kerk en staat, blz. 197

Godsdienst

1849 1879 1889 1899 1909
Ned.Hervormd 59.0 56.5 60.5 60.5 51.9
Rooms- Katholiek 34.0 32.6 29.1 26.3 24.9
Gereformeerd       2.2   5.2   6.7
Chr. Gereformeerd     0.9   1.7   0.7   1.2
Evangelisch Luthers   0.4   0.5   0.5   0.4   0.4
Doopsgezind   2.2   2.1   1.1   1.3   1.2
Remonstrants     0.1   0.1   0.1   0.1
IsraŽlitisch   4.0   7.0   3.4   3.1   2.4
Overige   0.2   0.1   0.1   0.6   2.0
Geen     0.4   1.2   1.7   9.2

[naar boven]

© 1998 Albert van der Kaap, Enschede. Alle rechten voorbehouden.